Tingimused

Tingimused 

DOUGLAS.EE kasutustingimused

  1. Üldtingimused

1.1.   Need kasutustingimused, edaspidi kasutustingimused, määravad veebilehe www.douglas.ee, edaspidi  douglas.ee, kasutuskorra.

1.2.   SIA DOUGLAS LATVIA, registrikood 40003566973, aadress: Ulbrokas 30, Riia, LV 1021, edaspidi  DOUGLAS, tagab douglas.ee sisu kättesaadavuse ja osutab teenuseid vastavalt kasutustingimustele.

1.3.   Kasutaja on teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes teeb sisseoste veebipoes douglas.ee või kasutab muid douglas.ee teenuseid. Alaealised isikud vanuses 14 kuni 18 aastat kasutavad douglas.ee teenuseid üksnes vanema või eestkostja loal, välja arvatud juhul, kui nad teenivad ise tulu.

1.4.   Kui kasutaja ostab douglas.ee pakutavaid kaupu, loetakse need kasutustingimused juriidiliselt siduvaks dokumendiks, milles on sätestatud poolte õigused ja kohustused seoses kaupade soetamise ja nende eest tasumisega, samuti kaupade kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused.

1.5.   Kui kasutaja ostab kaupu douglas.ee lehelt, eeldatakse, et kasutaja on tutvunud nende kasutustingimustega ja nõustub nendega. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab kasutaja, et tal on õigus registreeruda ja soetada kaupu douglas.ee veebipoest vastavalt nendele kasutustingimustele.

1.6.   Kui kasutaja üritab ükskõik millisel viisil kahjustada douglas.ee tegevust, stabiilsust või turvalisust või ei järgi neid kasutustingimusi muul viisil, on DOUGLASel õigus tühistada kasutaja konto või muul viisil piirata kasutaja ligipääsu douglas.ee veebipoele.

1.7.   DOUGLAS jätab endale õiguse igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada kasutustingimusi. Ostmisel douglas.ee lehelt kohaldatakse kasutajale kasutustingimusi sellises redaktsioonis, mis kehtib kauba tellimuse esitamise hetkel, mistõttu peab kasutaja kasutustingimustega tutvuma igal ostukorral.

1.8.   DOUGLAS jätab endale õiguse muuta kaupade hinda või määrata kaupadele erihind. Kaubad müüakse kasutajale sellise hinnaga, mis kehtib kauba tellimuse esitamise hetkel.

1.9. Kui Kasutaja on esitanud tellimuse summas 500€ või üle, tarnime tellimuse alles peale makse laekumist meie kontole.

  1. Isikuandmete kaitse

2.1. Douglas.ee lehelt saavad osta ainult registreeritud kasutajad. Registreerimiseks douglas.ee lehel, peab kasutaja märkima vähemalt eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi ja sisestama salasõna. Douglas.ee saidil registreerimisega eeldatakse, et kasutaja (füüsiline isik) on nõustunud oma isikuandmete töötlemisega õigusaktides sätestatud korras ja kooskõlas DOUGLAS andmekaitsepõhimõtetega sellises ulatuses, millises kasutaja on isikuandmeid esitanud. Korduvaks sisenemiseks douglas.ee saidi konkreetse kasutaja profiili peab kasutaja sisestama vastavatel väljadel registreeritud e-posti aadressi ja salasõna.

2.2. Douglas.ee lehelt ostu sooritamisel peab kasutaja kindlasti sisestama oma eesnime, perekonnanime, kauba kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.

2.3. Kasutaja vastutab täielikult registreerimisvormil märgitud andmete õigsuse eest, samuti douglas.ee veebipoest ostmisel esitatud andmete õigsuse eest . Kui kasutaja on registreerimisvormil või ostu sooritamisel esitanud ebatäpseid või valesid andmeid, ei vastuta DOUGLAS valede andmete eest ja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal on õigus nõuda kasutajalt otsese kahju hüvitamist. Kasutajal on õigus igal ajal oma douglas.ee profiilis isikuandmeid parandada, kustutada või täiendada või nõuda DOUGLASelt isikuandmete parandamist, kustutamist või täiendamist vastavalt kliendi juhistele kooskõlas andmekaitsepõhimõtetega.

2.4. Douglas.ee lehel registreerumisel saab kasutaja individuaalsed registreerimisandmed (kasutajanimi ja salasõna). Kasutaja vastutab oma registreerimisandmete turvalisuse eest. Kasutaja kohustub säilitama ja mitte edastama oma registreerimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui registreerimisandmeid kasutab mõni kolmas isik, loetakse ta kasutajaks. Kui kasutaja kaotab registreerimisandmed või kasutajal tekib kahtlus, et tema registreerimisandmed võivad olla sattunud kolmanda isiku kätte, peab kasutaja viivitamatult teavitama sellest ettevõtet DOUGLAS, kasutades sidevahendeid, mis on toodud douglas.ee kasutustingimuste jaotises „Kontaktandmed“.

2.5. Nõustudes nende kasutustingimuste ja andmekaitsepõhimõtetega, nõustub kasutaja, et tema poolt esitatud e-posti aadressile saadetakse teated, mis on vajalikud tellimuse eest tasumiseks ja kohaletoimetamise teabe edastamiseks.

2.6. DOUGLAS tagab, et kasutaja andmeid kasutatakse ainult kauba ostmise ja otseturunduse eesmärkidel.

2.7. DOUGLAS kohustub tagama kasutaja poolt esitatud andmete konfidentsiaalsuse ja mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud DOUGLASe partneritele, kes tagavad kauba kohaletoimetamise kasutajale või osutavad muid tellimuste täitmisega seotud teenuseid, nagu riigiasutuste poolt õigusaktides sätestatud juhtudel.

2.8. Kauba kohaletoimetamise hetkel võidakse kauba saajal paluda esitada isikut tõendav dokument, et isik kindlaks teha.

  1. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Kasutaja ja DOUGLASe omavaheline kauba ostuleping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil kasutaja on kaupa valides loonud ostukorvi ja klõpsanud nupule "Ostu eest tasumine". Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud toode või tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toote või toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi e-poe, valides sobiv makseviis. Kasutaja peab tasuma kauba eest kasutustingimustes sätestatud korras ja tähtajal.

3.2. Ostulepingud registreeritakse ja säilitatakse douglas.ee andmebaasis.

3.3. DOUGLAS nõustub kasutaja tellitud ja ostetud kaupade kohaletoimetamisega kasutaja tellimuses näidatud aadressile vastavalt kasutustingimuste peatükis 5 sätestatud tingimustele.

3.4. Kui DOUGLASel ei õnnestu 3 (kolme) tööpäeva jooksul tellimuse vormistamisest alates kasutajaga ühendust võtta, tühistatakse tellimus ja DOUGLAS tagastab kasutajale ainult kauba maksumuse ning kohaletoimetamise tasu ei tagastata.

3.5. Erakorralises olukorras, kui ettenägematute asjaolude tõttu ei saa DOUGLAS tagada veebipoes douglas.ee soetatud toote kohaletoimetamise, kohustub DOUGLAS pakkuma sarnast toodet. Kui kasutaja ei nõustu sellega, tagastab DOUGLAS kasutajale kauba maksumuse võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul.

  1. Kauba hinnad ja tasumise kord

4.1. Kaupade hinnad douglas.ee veebipoes on esitatud eurodes koos käibemaksuga.

4.2. Kasutaja tasub kauba eest järgnevatel viisidel:

4.2.1. kasutades pangalingi teenust (kauba tellimisel);

4.2.2. pangaülekandega (kauba tellimisel);

4.2.3. krediitkaardiga (kauba tellimisel);

4.2.4. sularahas kullerile (kauba kohaletoimetamise hetkel).

4.3. Kui kauba eest on makstud rohkem, tagastab DOUGLAS liigselt tasutud summa kasutajale ülekandega pangakontole, millelt kasutaja on kauba eest tasunud. Kui kauba eest on makstud rohkem muude maksevahenditega, esitab kasutaja DOUGLASele kirjaliku avalduse, näidates pangakonto numbri, millele DOUGLAS peab kandma kasutajale rohkem makstud summa.

  1. Kauba kohaletoimetamine

5.1. Kohaletoimetamise viisi valimisel kohustub kasutaja märkima kohaletoimetamise täpse aadressi.

5.2. Kaupa võib kasutajale tarnida DOUGLAS või tema poolt volitatud esindaja.

5.3.  Kasutaja kohustub oma tellitud kaubad kullerilt vastu võtma.

5.4 Kauba kättetoimetamise tasu sõltub kasutaja asukohast ning kaustaja poolt valitud kättetoimetamise viisist. Kohaletoimetamise hind Lätis on 2,50 eurot (kaks eurot ja 50 eurosenti ) ja Eestis alates 2.50 eurost (kaks eurot ja 50 eurosenti). Täpsemad tarneviisiid, vastavad tarneajad ning tarnekulud on sätestatud lehel „Kohaletoimetamine“. Kauba saatmiskulud kannab kasutaja ning vastav hinnainfo kuvatakse kasutajale tellimuse vormistamisel ostukorvis saatmisviisi juures. Kui kasutaja tellimuse summa ületab 39,95 eurot (kolmkümmend üheksa eurot ja 95 eurosenti ),  siis kauba kohaletoimetamine on tasuta. DOUGLAS jätab endale õiguse muuta tellimuse summat, mille kohaletoimetamine on tasuta.

5.5. DOUGLAS teeb kõik võimaliku selle tagamiseks, et tellitud kaup toimetatakse kohale võimalikult kiiresti. Eeldatav kohaletoimetamise aeg on 1-3 tööpäeva.

5.6. Kui kasutaja ei ole enda poolt näidatud kohaletoimetamise aadressil kättesaadav, on DOUGLASel õigus anda kaup üle mõnele teisele täisealisele isikule, kes on kohaletoimetamise hetkel näidatud aadressil kohal, ning kasutajal ei ole õigust esitada DOUGLASele pretensioone kauba valele isikule üleandmise kohta.

5.7. Kui kauba kohaletoimetamine kasutajale ei ole teostatav kasutaja süül või kasutajast sõltuvate asjaolude tõttu (kasutaja on esitanud vale aadressi, kasutaja ei ole näidatud aadressil kättesaadav, näidatud aadressile ei pääse ligi jm), ei saadeta kaupu teistkordselt ning tellimus tühistatakse. Sellisel juhul tagastab DOUGLAS kasutajale ainult kauba maksumuse, kuid kohaletoimetamise tasu ei tagastata.

5.8. Kauba kättesaamise järel peab kasutaja või tema esindaja kontrollima kauba vastavust tellimusele ning allkirjastama arve, saatelehe või muu üleandmise/vastuvõtmise dokumendi, mille DOUGLASe esindaja esitab kauba kohaletoimetamise hetkel. Arve, saatelehe või muu üleandmise/vastuvõtmise dokumendi allkirjastamisel kinnitab kasutaja või tema esindaja, et kaup anti üle heas seisukorras. Kõikidel juhtudel, kui kuller toimetab kasutajale kauba kohale ja kauba pakend on kortsus, märg või muul moel väljastpoolt kahjustunud, peab kasutaja tegema selliste defektide kohta vastuvõtmise kinnitusele märke (kirjutama kommentaari) või koostama eraldi akti. Kasutaja peab seda tegema kulleri juuresolekul. DOUGLAS ei vastuta selliste kauba puuduste eest, mis olid kohaletoimetamise hetkel ilmsed, kuid mis ei ole kirjas kauba kohaletoimetamise kinnituses.

5.9. Klient võtab endale vastutuse ostetud toote eest, valides tellimuse tarneviisi. Douglas ei vastuta ilmastiku mõju eest tellitud tootele. Soovitame valida liiga kuuma või liiga külma ilma puhul tellimused pakiautomaatidesse, mis asuvad siseruumides või poodidesse.

  1. Kauba kvaliteet

6.1.  Kõigi douglas.ee poolt müüdavate kaupade omadused on esitatud kauba kirjelduses iga kauba juures. Douglas.ee tagab douglas.ee poes müüdavate kaupade põhiomaduste (teave tootja kohta, mudel, värv, maht jms) vastavuse kauba tegelikele omadustele. 

6.2.  Douglas.ee kaupadele kohaldatakse vastavates õigusaktides sätestatud garantiid.

6.3. Kui kauba kättesaamise järel konstateerib kasutaja (jaotise 6 tähenduses tarbija, tarbijaõiguste kaitse seaduse tähenduses füüsiline isik, kes soetab kauba eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandusliku või ametialase tegevusega), et kaup ei vasta lepingutingimustele, siis on kasutajal tarbijaõiguste kaitse seaduses sätestatud korras kahe aasta jooksul kauba kättesaamise päevast alates õigus esitada DOUGLASele nõue kauba lepingutingimustele mittevastavuse kohta. Kasutaja esitab nõude taotluse DOUGLASele kahe kuu jooksul alates päevast, mil ta on avastanud kauba mittevastavuse lepingutingimustele.

6.4. Pärast punktis 6.3 sätestatud tähtaja lõppemist on kasutajal õigus esitada nõue kauba mittevastavusest lepingutingimustele, järgides kauba garantiitähtaega.

6.5. Lepingutingimustele mittevastava kauba puhul on kasutajal õigus paluda, et DOUGLAS teeb ühe alljärgnevatest toimingutest:

1) kõrvaldab kauba mittevastavuse lepingutingimustele;

2) vahetab kauba sellise kauba vastu, millega on tagatud vastavus lepingutingimustele;

3) vähendab vastavalt kauba hinda;

4) tühistab lepingu ja tagastab tarbijale kauba eest makstud summa.

6.6. Tarbijal on õigus kõigepealt nõuda, et DOUGLAS kõrvaldaks kauba lepingutingimustele mittevastavuse tasuta või asendab lepingutingimustele vastava kaubaga tasuta, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik või on ebaproportsionaalne (ebaproportsionaalne, kui see tekitab DOUGLASele kulu, mis ei ole proportsionaalne muu punktis 6.5 näidatud alternatiivse vahendiga, võttes arvesse mittevastavuseta kauba väärtust ilma, mittevastavuse olulisust ja seda, kas alternatiivse vahendi kasutamine ei põhjusta tarbijale olulisi ebamugavusi).

6.7. Kui toote lepingutingimustele mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada või tasuta vahetada lepingutingimustele vastava kauba vastu, siis on kasutajal õigus paluda, et DOUGLAS vähendaks vastavalt kauba hinda või tühistaks lepingu ja tagastaks kauba eest makstud summa. Hinna vähendamisel või lepingu tühistamisel ja rahasumma tagastamisel võib DOUGLAS võtta arvesse kauba kulumist või kasu, mida kasutaja on saanud kaupa kasutades, ning milles lepingupooled on kokku leppinud.

6.8. Kauba väheoluliste mittevastavuste korral (mittevastavus ei vähenda oluliselt kauba põhifunktsioonide täitmise kvaliteeti või kasutamise omadusi ja seda saab kõrvaldada ilma silmaga nähtavate muutusteta kauba välimuses) ja selliste mittevastavuste korral, mis ei saa oluliselt mõjutada kasutaja võimalusi kaupa kasutada, ei saa kasutaja nõuda, et DOUGLAS tühistaks lepingu ja tagastaks kauba eest makstud summa.

6.9. Vastuväiteid ja palveid kauba lepingutingimustele mittevastavuse kohta saab kasutaja DOUGLASele esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult, saates avalduse DOUGLASe aadressile Ulbrokas 30, Riia, LV 1021, või kasutades vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi (ODR-platvorm): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET. Vastuväidete hindamise järel annab DOUGLAS vastuse kasutajale. 

  1. Taganemisõigus ja kauba tagastamine

7.1. Kui kasutaja on tarbija tarbija õiguste kaitse seaduse tähenduses (füüsiline isik, kes soetab kauba eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandusliku või ametialase tegevusega), siis jaotises 7 sätestatud korras võib kasutaja (tarbija) ilma põhjendust andmata kasutada taganemisõigust. Järgides Läti Vabariigi ministrite kabineti määruse nr 255 "Noteikumi par distances līgumu" („Sidevahendi abil sõlmitud lepingute tingimused“) sätteid, on tarbijal õigus 60 kalendripäeva jooksul kauba/kaupade tarne hetkest alates ostulepingust taganeda, esitades DOUGLASele avalduse taganemisõiguse kasutamise kohta.

7.2. Taganemisõiguse kasutamise avalduseks loetakse kasutaja saadetud kirjalikku (elektrooniliselt või e-kirja kujul) teavitust, milles on näidatud tagastamise objekt ja tellimuse number. Taganemisõiguse kasutamise avalduse võib kasutaja esitada DOUGLASe e-posti aadressile, märkides kindlasti ka kasutaja pangakonto numbri, millele kasutaja soovib saada ostu eest tasutud tagastatava rahasumma. DOUGLAS saadab kasutaja e-posti aadressile viivitamatult kinnituse taganemisõiguse kasutamise avalduse kättesaamise kohta.

7.3. Kasutaja on järginud taganemisõiguse tähtaega (60 päeva), kui ta saadab DOUGLASele taganemisõiguse kasutamise avalduse enne taganemisõiguse tähtaja lõppu. Vaidluste juhul on kasutajal kohustus tõendada taganemisõiguse kasutamist.

7.4. Pärast taganemisõiguse kasutamise avalduse edastamist saadab kasutaja kauba DOUGLASele tagasi aadressile Douglas, Ulbrokas iela 30, Rīga, LV-1021, ilma põhjendamatu viivitamiseta, kuid mitte hiljem kui 60 päeva jooksul. Eeldatakse, et seda tähtaega on järgitud, kui kasutaja tagastab kauba enne 60-päevase tähtaja lõppu.

7.5. DOUGLAS kohustub ilma põhjendamata viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates taganemisõiguse kasutamise avalduse kättesaamisest tagastama kasutajale kauba eest tasutud rahasumma, sealhulgas kauba kohaletoimetamise eest makstud tasu. DOUGLAS kannab tagastatava rahasumma pangakontole, millelt ta sai tasu kauba eest. Kui kasutaja on kauba eest tasumiseks kasutanud muud makseviisi, tagastab DOUGLAS rahasumma ülekandega taganemisvormil näidatud pangakontole.

7.6. Kui kasutaja oli kauba tellimise hetkel selgelt väljendanud soovi kauba kättesaamiseks kasutada sellist kohaletoimetamise viisi, mis ei ole odavaim DOUGLASe poolt pakutud standardsest kohaletoimetamise viisist, ei ole DOUGLAS kohustatud tagastama kasutajale kohaletoimetamise lisakulusid.

7.7. DOUGLAS jätab endale õiguse pidada kinni kauba ostu eest tasutud summa tagastamist kasutajale kuni hetkeni, mil DOUGLAS on saanud kätte kasutajalt tema poolt tagastatud kauba või kasutaja kinnituse selle kohta, et kasutaja on saatnud kauba DOUGLASele tagasi, sõltuvalt sellest, kumb tegevus on toimunud varem.

7.8. Peale 14 päeva katab kasutaja kauba tagastamise otsesed kulud. Kui kauba omaduste tõttu ei ole võimalik seda posti kaudu tagastada, katab tarbija kõik kauba tagastamisega seotud kulud. Poodidesse on tagastamine alati tasuta. Tasuta on pakiautomaati võimalik tagastada 14 päeva peale tellimuse kätte saamist kasutades tagastuskoodi, mis saadeti sõnumi või e-mailina. 

7.9. Kasutaja võib taganemisõigust kasutada, järgides järgnevaid tingimusi:

7.10.1. tagastatav kaup/kaubad peavad olema originaalpakendis ja kasutaja ei ole kauba pakendit avanud;

7.10.2. kaup ei tohi olla kahjustatud;

7.10.3. kaup ei ole kasutatud, kaup ei ole kaotanud kaubanduslikku välimust (säilinud on etiketid, turvakiled jm) (see ei puuduta juba kohaletoimetamise ajal kahjustatud kaupa, mille kohta on kasutaja kauba kättesaamise kinnitusel esitanud vastuväiteid);

7.10.4. tagastatav kaup peab olema samas seisus, nagu see oli kättesaamise hetkel.

7.11. DOUGLASel on õigus keelduda tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tähtaegu ei järgitud.

7.12. Kasutaja vastutab kauba kvaliteedi ja turvalise säilitamise eest taganemisõiguse realiseerimise tähtaja jooksul. Kasutaja vastutab kauba väärtuse mistahes vähenemise eest, kui kaup on kasutatud sellisel viisil, mis ei ole kooskõlas hea usu põhimõttega, sealhulgas kasutatud muul eesmärgi kui kauba omaduse või toimimise väljaselgitamiseks. Kaubad peavad olema kahjustamata, kulumis- või kasutamismärkideta (etiketid ei ole eemaldatud ega kahjustatud, kaitsekiled ei ole ära rebitud jm) ja kasutamata. Kaup tuleb tagastada selle originaalpakendis, samasuguses komplektsuses, millises see võeti vastu, kindlasti koos kauba soetamise dokumentide ja muude kauba tarvikutega, mis olid sellele lisatud kauba kättesaamise hetkel. Kui kaup ei ole täies komplektsuses, on kahjustatud või hooletult või mittekohaselt pakitud, on DOUGLASel õigus keelduda kauba vastuvõtmisest ning kasutaja tasutud raha tagastamisest.

  1. Teabe vahetus

8.1. DOUGLAS võtab kasutajaga ühendust, kasutades e-posti, postiaadressi või telefoninumbrit. Kasutaja võib kasutada mistahes sidevahendeid, mis on loetletud douglas.ee jaotises „Kontaktandmed“.

  1. Vastutus

9.1. DOUGLAS on ei vastuta juhtudel, kus kahju tekib seoses nendes kasutustingimustes sätestatud douglas.ee kasutuskorra eiramisega kasutaja või ostja poolt.

9.2. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele tekkinud otsese kahju.

9.3. Douglas.ee ei vastuta douglas.ee poe piltidel näidatud kaupade mitteoluliste omaduste (tegelik suurus, kuju või värvinüansid jmt) tegelikele kaupade omadustele mittevastavuse eest, mis tulenevad kasutaja seadme ekraani parameetritest, valgustusest või muudest sarnastest välistest teguritest.

9.4. DOUGLAS ei vastuta kohustuste täitmisega viivitamise või kohustuste mittetäitmise või muud liiki mittevastavuse eest, mis on tekkinud selliste asjaolude ja takistuste tõttu, mille üle DOUGLASel puudub kontroll ja mis hõlmavad muu hulgas streike, valitsuse korraldusi, sõjategevust või riikliku tähtsusega erakorralist seisukorda, terrorismiohtu või terrorismiakte, keskkonna- või kliimaanomaaliaid, kolmandate isikute poolset kohustuste mittetäitmist, internetiühenduse katkestusi ning arvutiseadmete ja tarkvara ülesütlemist. Selliste vääramatu jõu asjaolude juhul püüab DOUGLAS tekkinud viivitused võimalikult kiiresti kõrvaldada.

  1. Muud tingimused

10.1. Kasutaja ja DOUGLASe omavahelisi suhteid reguleerivad need kasutustingimused ning Läti Vabariigi õigusaktid.

10.2. Tekkinud küsimuste või lahkarvamuste korral võtab kasutaja ühendust DOUGLAS klienditeenindusega telefoni või e-posti vahendusel. Kõik tekkinud lahkarvamused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel. Kasutajal, kes on tarbija tarbija õiguste kaitse seaduse mõistes (füüsiline isik, kes soetab kauba eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandusliku või ametialase tegevusega), on võimalus teostada ja kaitsta oma kui tarbija seaduslikke õiguseid tarbija õiguste kaitse seaduses ja sellega seotud õigusaktides sätestatud korras. Kui kokkulepet ei saavutata, edastatakse vaidlus menetlemiseks kohtusse kooskõlas Läti Vabariigi õigusaktidega.

Kasutajal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

10.3. Toodete paigutust kodulehel näidatakse kronoloogiliselt uusimast vanimani.

10.4. Toote kohta võivad tagasisidet anda ainult registreerunud kasutajad, kes on toote soetanud